Crem International

Lyckat förvärv tog Crem International till nya höjder

Under Priveqs ägande gick Crem International från att vara en producent av kaffemaskiner till en helhetsleverantör av kaffelösningar till hotell, restaurang, kontor och andra professionella kunder på de europeiska och asiatiska marknaderna. Bolaget växte med över 80 procent under investeringsperioden – hela tiden med en hög lönsamhet.

Marknadsledare i tillväxt med globala marknadsdrivare
Redan 2012 var Crem International marknadsledande på sina hemmamarknader i Sverige och Spanien. Dessutom hade bolaget en lyckad etablering av produktion i Kina vilket möjliggjorde en flexibel produktionsmodell med fotfäste i tre länder. Bolaget var en sammanslagning av det spanska bolaget Crem Aparatos och det svenska bolaget Coffee Queen. Med siktet inställt på att bli en helhetsleverantör av professionella kaffemaskiner, önskade de hitta en tillväxtpartner som kunde ta verksamheten till nästa nivå. Så kom Priveq in i bilden.

– Vi såg en unik möjlighet att lyfta bolaget från ett entreprenöriellt lett till ett managementlett bolag. Vi ville professionalisera företagets processer och erbjudande och göra utvecklingen tillsammans med dem, berättar Maria Perez Hultström, Partner och Investeringsansvarig på Priveq.

Tillsammans med två starka grundarfamiljer och SEB Venture investerade Priveq i Crem International, som köptes ut från Accent Equity Partners. Entreprenörerna stannade dock kvar som viktiga storägare i bolaget.

Stärkta processer i alla led
Under ledning av ett starkt managementteam byggdes bolaget ihop från två separata enheter till ett integrerat bolag med tre produktionsenheter och en ledande produktutveckling. Bolagets kundbas breddades till att inkludera operatörer, rosterier, distributörer och grossister och inkluderade kaffemaskiner för espresso, filter- och instantkaffe. Stora investeringar gjordes i utveckling av nya kaffemaskiner för att kunna möta kundernas varierande behov och fortfarande ha en skalbar produktplattform, berättar Maria.

– Vi var en aktiv partner och hjälpte dem med många delar av verksamheten. Allt från att sätta upp en affärsplan för hur bolaget skulle vara uppbyggt med marknad, produktutveckling och produktion, till finansiell hjälp med olika låneupplägg och rådgivning i produktionsflöden på fabrikerna. Jag tror och hoppas att Crem upplevde ett starkt stöd från oss.

Säljorganisationen stärktes även för att kunna erbjuda kunderna en bredare bas av produkter på fler geografiska marknader. Tyskland, Nederländerna, Storbritannien och Kina växte till att bli huvudmarknader. Bolaget hade snart försäljning i över 80 länder och en global säljorganisation. Trender såsom out-of-home coffee, det vill säga konsumtion av kaffe utanför hemmet, en stark trend för mer kvalitetskaffe och ökande konsumtion av kaffe i Asien var starka drivare för en lyckad utveckling för bolaget.

Strategiskt tilläggsförvärv av teknologi och flytt av produktion
2015 köpte Crem International det tyska företaget Spengler av Maas International. Utköpet av divisionen var en viktig teknisk pusselbit för att bli en helhetsleverantör av helautomatiska espressomaskiner, något som Crem tidigare hade saknat. Det breddade även bolagets geografiska spridning. Efter utköpet flyttades produktionen av Spenglers produkter från Tyskland till Åmotfors, Sverige, vilket ledde till minskade produktionskostnader och ökad effektivitet i organisationen. Tilläggsförvärvet medförde att Crem Internationals produktportfölj blev komplett och positionerade bolaget som en uppköpskandidat hos flertalet industriella aktörer aktiva inom professionella maskiner inom HoReCa, Office och Convenience.

Med en komplett produktportfölj kunde bolagets utveckling fokusera på IoT och connectivity som starka trender för tillväxt. Eftermarknad för service och reservdelar växte samtidigt och med en ökad efterfrågan på data över användning och möjligheter för att optimera service öppnades möjligheter för nya partnerskap tillsammans med huvudkunderna.

Stort köpintresse bland flera aktörer
Efter det lyckade förvärvet och övergången från ett entreprenörslett bolag till ett bolag med ett starkt strukturkapital och utveckling driven av marknadstrender var Crem redo för en försäljning. Framgången var baserad på den starka grund och struktur som bolaget hade skapat i alla led från produktutveckling och produktion till säljorganisation och ledningsgrupp, samtidigt som de lyckats behålla sin entreprenöriella anda för att driva sin affär.

Crem International passade väl in hos flertalet industriella aktörer vilket medförde ett stort intresse för såväl industriella som finansiella köpare. Bolaget hade då vuxit från en försäljning om 446 msek 2012 till 770 msek 2017. Efter samtal med många intressenter blev det amerikanska Welbilt som köpte Crem International och Priveq gick ur bolaget våren 2018.

– Crem kompletterade Welbilts produktportfölj väl och breddade deras geografiska närvaro både vad gällde produktion och försäljning. De synergier som man får när man kan vara en komplett leverantör är ovärderliga, berättar Maria. Och Karl-Johan Willén, Partner och Investeringsansvarig på Priveq, instämmer.

– Vi är övertygade om att Welbilt som ett internationellt bolag inom utrustning till food service kommer att fortsätta växa Crem International till en globalt ledande leverantör inom alla segment.

Investeringsår: 2012
Fond: Priveq Investment IV
Ägarandel: Majoritet
Exitår: 2018

Priveqs team:
Karl-Johan Willén, Maria Perez Hultström

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se