Visual Art

Visual Art – ett partnerskap för en internationell tillväxtresa

Visual Art är den innovativa aktören som levererar lösningar inom området Digital Signage – en bransch som tidigare varit helt analog. När Priveq kontaktades för att bli en eventuell tillväxtpartner i företaget blev de imponerade och såg många möjligheter. Ett spännande samarbete inleddes snart som skulle ta Visual Art till nya höjder.

Under 2015 tog tillväxtföretaget Visual Art beslut om att låta en större ägare ta plats i bolaget. Etablerade tio år tidigare hade de tidigt nått stora framgångar inom området Digital Signage, det vill säga digitala informations- och reklamskärmar för butiksmiljöer, restauranger, köpcentra och offentliga utrymmen. Målet med en ny ägare var att slutföra successionen av en ny ledningsgrupp och tillföra kompetens för att växa bolaget ytterligare.

Ömsesidig utvärdering ledde till Priveq
Priveq insåg snabbt att Visual Art stack ut genom deras unika helhetserbjudande som innefattade både strategi, mjukvara, hårdvara, innehåll och implementation. Vi imponerades av att Visual Art, trots sin begränsade storlek, lyckats erövra kunder såsom McDonalds, IKEA och ICA, berättar Karl-Johan Willén, Partner och Investeringsansvarig på Priveq.

– Visual Art var med och tog marknaden in i den digitala eran. När man tidigare satte upp analoga affischer och menytavlor, förändrades nu hela branschen med digitaliseringen. Det var intressant för oss att hoppa på.

Efter en lång utvärderingsprocess från såväl Priveq som Visual Arts håll, valde Visual Art med ägare och ledningsgrupp i spetsen att ingå ett partnerskap med Priveq. Priveq förvärvade 40 procent medan övriga ägare och grundare behöll 60 procent av bolaget. Andreas Lind, tidigare VD på Visual Art berättar att beslutet att ingå partnerskap med just Priveq togs av många anledningar.

– En rad finansiella investerare visade återkommande intresse för oss på grund av den kraftiga försäljningsökning som bolaget hade visat både nationellt och internationellt. När vi lärde känna teamet på Priveq klickade det direkt. Priveq hade hjärtat på rätt ställe och kunde med sin finansiella styrka, kompetens och långsiktighet bli den perfekta finansiella partnern för Visual Arts fortsatta expansion.

Gemensam ägaragenda med fokus på tillväxt
I samband med Priveqs inträde togs en gemensam ägaragenda fram som innefattade en tydlig plan för att växa internationellt och bli en världsledande aktör inom Digital Signage. Priveq kompletterade styrelsen med sin finansiella kompetens och hjälpte till att dela upp rollerna mellan ägare, styrelse och ledning. Dessutom togs Kia Orback Pettersson från Priveqs industriella nätverk in i styrelsen. Med Kias erfarenhet bidrog hon till att lyfta nivån på styrelsen och ta företaget till nästa nivå.

– Visual Art hade en väldigt tydlig riktning framåt och de ville expandera. Deras framåtsträvande och tillväxtorienterade kultur i kombination med ett helhetserbjudande där de tog hand om allt från strategi och innehåll till hårdvara och mjukvara var en stor framgångsfaktor, berättar Karl-Johan.

När samarbetet väl var i gång gick det snabbt. Dotterbolag till Visual Art etablerades i USA och spännande samarbeten med bland annat Circle K ingicks. Tilläggsförvärv utvärderades löpande, vilket resulterade i förvärv av utomhusreklamföretaget Global Agencies samt danska City Media. Samarbetet med McDonalds fördjupades och Visual Art kunde bland annat expandera i Spanien och Norge med sina innovativa drive through-lösningar.

För att förbereda Visual Art för en eventuell börsnotering, etablerade Priveq också specifika policies och rutiner. En så kallad börsfähighetskommitté bildades också för att säkerställa att Visual Art kunde utveckla en ändamålsenlig rapportering.

Expansionen väckte branschaktörers intresse
Tre år efter Priveqs inträde i företaget hade Visual Art expanderat från en omsättning på ca 200 mkr till 500 mkr med bibehållen stark lönsamhet. Denna utveckling gick inte obemärkt förbi och Visual Art uppvaktades under 2019 av flera intressenter samtidigt som en börsnotering utvärderades. En av uppvaktarna var det brittiska utomhusreklamföretaget Ocean Outdoor, som imponerades av Visual Arts starka marknadsposition. Ocean Outdoor erbjöd både en konkurrenskraftig värdering och möjlighet för Visual Art att kunna fortsätta växa internationellt tillsammans med en industriell partner.

Strax efter sommaren 2019 slutfördes affären och Ocean Outdoor blev ny ägare av Visual Art som delades upp i två delar. Priveq har fortsatt god kontakt med bolaget och ser stora möjligheter för dem framöver.

– Visual Art utvecklades fantastiskt under vår tid som ägare. Bolaget byggde vidare på sin starka position som Skandinaviens ledande digitala nätverk för utomhusreklam och Digital Signage-byrå och när vi lämnade stod de väl rustade för att tillsammans med Ocean Outdoor växa internationellt genom den affärsplan vi byggde upp när vi stod som partner, säger Karl-Johan.

Investeringsår: 2016
Fond: Priveq Investment V
Ägarandel: Minoritet
Exitår: 2019

Priveqs team:
Karl-Johan Willén, Henrik Jatko

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se