San Sac

San Sac upplevde under sex år med Priveq en resa från att vara ett svenskt till ett skandinaviskt bolag och hann under tiden mer än tredubbla försäljningen av produkter och tjänster inom källsortering, återvinning och avfallshantering. Bolagets behållare, papperskorgar, avfallscontainrar, kärlskåp och parkmöbler finns idag överallt i vår närmiljö; på bostadsrättsföreningens gård, i parker och i stadskärnor.

San Sac bildades redan 1962 av ett antal företag inom skogs- och pappersindustrin. Då var det arbetsmiljön kring sophämtning som var drivande och snart var bolagets papperssäckar med den klassiska ekorrsymbolen dominerande i svensk avfallshantering. Men tiderna förändrades. Kunder, som kommuner, renhållningsentreprenörer, fastighetsägare, landsting och industrin efterfrågade nya system för ökad avfalls- och källsortering samtidigt som plastkärl började ersätta papperslösningar.

Växande verksamhet och snabb utveckling
VD Roger Ferm och några medarbetare i ledningen såg möjligheterna det innebar och köpte 1995 ut verksamheten från dåvarande ägare. Roger blev största ägare med cirka 65 procents ägarandel. San Sac utvecklade i snabb takt en mängd förvaringslösningar för källsortering, återvinning och avfallshantering. Verksamheten växte med stabil lönsamhet och 2007 hade bolaget nått en omsättning i Sverige på 120 MSEK och ett resultat på cirka 15 MSEK. Nästa steg, att växa i Skandinavien, krävde en ny form av styrning och finansiell uppbackning. Hösten 2008 bestämde sig Roger Ferm därför för att ta in en ägare som kunde stötta expansionen och vände sig bland annat till Priveq.

– Vi tyckte framförallt att trenden inom källsortering och återvinning var intressant. Egentligen var bolaget lite för litet för oss, men den stigande efterfrågan på avfallshanteringslösningar lockade, kommenterar Karl-Johan Willén, Partner på Priveq. Dessutom identifierade vi goda möjligheter att expandera utanför Sverige för att bygga en skandinavisk aktör. Vi befann oss vid den här tiden mitt i Lehmankrisen, men San Sacs stadiga intäkter och välskötta verksamhet skapade trygghet.

Förvärvet gjordes efter en kortare budgivning, där ägarna valde att bli delägare tillsammans med Priveq trots att andra budgivare bjöd högre. Priveq köpte 70 procent av verksamheten, medan ledningen återinvesterade 30 procent. Lars-Åke Rydh blev ny styrelseordförande. Priveq kände honom väl från tiden som ägare i förpackningsföretaget Nefab, där Lars-Åke varit VD. Även Åsa Söderström Jerring, tidigare VD på teknikkonsultföretaget Sweco, Roger Ferm samt Johan Koch och Karl-Johan Willén från Priveq ingick i den nya styrelsen.

Expansion genom nya affärsområden och förvärv
Nya affärsområden, såsom papperskorgar och möbler för parker startades och en förvärvslista för att bygga en skandinavisk aktör etablerades.

– Expansionen fortsatte organiskt, men de bolag vi ville förvärva var lite för dyra i början. Därför drog det ut lite på tiden innan vi lyckades komma igång med förvärvsstrategin, berättar Karl-Johan.

2010 genomfördes den första affären, då San Sac köpte det danska bolaget Rubæk & Co som tillverkar papperskorgar och parkmöbler. Därefter köptes ett svenskt bolag som gör kärlskåp för till exempel bostadsrättsföreningar, danska Humus Genplast, som säljer papperskorgar, kompostlådor och förpackningar för farligt avfall, och ILAB Container, med en marknadsledande position i Norden som leverantör av containrar för insamling och sortering av avfall. Tack vare ett starkt kassaflöde i verksamheten behövde ägarna, trots den höga förvärvstakten, inte skjuta till nytt kapital till verksamheten.

Roger Ferm samt delar av övriga ledningen började under den här tiden närma sig pensionsåldern, vilket gjorde att man bestämde sig för att rekrytera en ny VD, Fredrik Jaginder och ett antal andra nyckelpersoner. Generationsskiftet gick bra, Roger Ferm fortsatte som affärs- och produktutvecklingschef och verksamheten tog ytterligare fart. Under åren från Priveqs inträde som ägare 2008 fram till 2014 ökade försäljningen från 120 MSEK till närmare 400 MSEK, varav hälften var organisk tillväxt. Lönsamheten var god och antalet anställda ökade under perioden från 15 till 45 personer.

2014 inleddes en strukturerad process för att hitta nya ägare till San Sac. En del industriella köpare var intresserade, men i slutändan köpte den finansiella investeraren Accent verksamheten och slog ihop den med en norsk konkurrent. San Sacs VD Fredrik Jaginder fortsatte tillsammans med övriga ledningen driva den sammanslagna verksamheten.

– Samarbetet med Priveq och styrelsen har fungerat utmärkt. Jag värdesätter framför allt att de varit ett bollplank i smått som stort. De hjälpte oss att skapa en struktur som gjort det möjligt att ta nästa steg i bolagets utveckling, samt var ett starkt stöd vid vårt förvärvsarbete, kommenterade Fredrik Jaginder affären i samband med ägarbytet.

Investeringsår: 2008
Fond: Priveq Investment Fund III
Ägande: 69,4%
Exitår: 2014

Om bolaget:
San Sac bedriver verksamhet i Sverige och Danmark och är marknadens ledande leverantör av utrustning för källsortering och avfallshantering. Under varumärkena San Sac och Rubaek utvecklar och marknadsför San Sac utrustningssystem med kvalitet och miljöhänsyn som ledstjärnor.

2007
Omsättning: 122 MSEK
EBITDA-marginal: 13%

2013
Omsättning: 349 MSEK
EBITDA-marginal: 9%

Priveqs team:
Karl-Johan Willén, Johan Koch

För ytterligare information, kontakta


Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se