Priveq Investment Fund V (“Priveq”) har, tillsammans med övriga ägare, tecknat avtal om att avyttra Metenova Holding AB (”Metenova”) till Repligen Corporation, ett bioprocessfokuserat lifescience bolag. Under Priveqs ägarperiod har Metenova vuxit från att vara en liten, innovativ teknologiledare inom mixning till att nu ha etablerat sig som en global marknadsledare inom magnetisk mixningsteknologi för aseptiska och sterila produkter.

Metenova är ett medicintekniskt bolag som levererar produkter och lösningar för läkemedels- och biofarmaceutisk produktion av aseptiska och sterila produkter. Metenovas produkter och applikationer ligger i absolut teknisk framkant. Försäljning av produkterna sker huvudsakligen genom distributörer i mer än 30 länder och med cirka 1/3 av försäljningen i Nordamerika, 1/3 av försäljningen i Europa och 1/3 av försäljningen i Asien. Med lanseringen av MixOne-plattformen gick Metenova nyligen in på engångsmarknaden (single use) för läkemedelsproduktion, vilket förstärkte bolagets position ytterligare. Metenova har sitt huvudkontor i Mölndal och har cirka 50 anställda.

Under Priveqs ägarperiod har Metenova utvecklats till en marknadsledare genom sin designinnovation inom magnetisk mixning, vilket gett en teknologi och ett sortiment i den absoluta framkanten. Omsättningen har vuxit från cirka 75 MSEK vid investering till cirka 300 MSEK vid exit, med ökande marginaler.

”Metenova har haft en fantastisk utveckling under vårt ägande, driven av en stark kultur inom innovation och kompetens, engagerade medarbetare och en tydlig strategi. Priveq vill tacka alla anställda och delägare för gott samarbete. Vi är övertygade om att Metenova är väl rustade att fortsätta med Repligen för att nå deras gemensamma vision”, säger Louise Nilsson, VD i fond V.

Johan Westman, VD på Metenova säger: ”Vi har gjort enorma framsteg under Priveqs ägarperiod och byggt upp en marknadsledande mixerportfölj. Vi är nu i ett skede i vår utveckling där vi kan dra nytta av en snabbare expansion till engångsmarknaden där många av våra kunder skalar upp sin verksamhet. Repligen är den idealiska partnern för oss för att ta nästa tillväxtsteg och vi ser verkligen fram emot det. Vi vill tacka Priveq för deras bidrag under deras ägande och för att ha fått möjligheten att vara en del av Priveq-familjen.”

J.P. Morgan Securities Plc har fungerat som exklusiv finansiell rådgivare och Setterwalls Advokatbyrå som juridisk rådgivare till Metenova och säljarna.

Transaktionen förväntas slutföras under de kommande veckorna, förutsatt att samtliga sedvanliga villkor för closing uppfyllts.

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se