Mentice och Siemens Healthineers lanserar ett strategiskt samarbete

26 juni 2019

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, meddelar lansering av strategiskt samarbete med Siemens Healthineers, se mer information i gemensamt pressmeddelande på engelska.

Siemens Healthineers och Mentice har idag lanserat ett strategiskt samarbete med syfte att integrera Mentice innovativa lösningar för virtuella patientlösningar med Siemens Healthineers marknadsledande angiografilösningar för endovaskulära behandlingsmetoder.

Behoven för lösningar för träning och planering i samma miljö som annars används för behandling av patienter är mycket stora och adresserar ett par allmänt kända problem dvs att (i) träningen är helt integrerad i den miljö och med den utrustning som används under behandling av patienter samt (ii) att denna lösning finns tillgänglig i eller i direkt anslutning till varje cathlab. Mer information om lanseringen finns i det gemensamma pressmeddelandet på engelska på https://www.mentice.com/press-releases.

”Detta är en milstolpe för Mentice där samarbetet med Siemens Healthineers tar oss till en marknad och en distribution som vi hittills inte har haft access till”, säger Göran Malmberg VD för Mentice.

”Vi tror att det är en logisk utveckling att fler och fler cathlabs som säljs i världen kommer att levereras med ett Mentice system”, fortsätter Göran Malmberg.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com
US Mobile. +1 (312) 860 5610
Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22


PDF

För ytterligare information, kontakta

Magnus Hardmeier

Partner & Ordförande

Telefon: 08-459 67 62
Mobil: 070-888 25 44
Läs mer »

Magnus Hardmeier

Partner & Ordförande

Magnus Hardmeier är Partner och arbetande Ordförande på Priveq. Hans ansvarsområden sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Magnus har arbetat med onoterade investeringar sedan 1987. Han var med och grundade Priveq 1998 och har bl a varit ansvarig för Priveqs ägande i bolag som Gibeck, Hörnell, FM Mattson Mora Group och Novaseptic. Magnus är för närvarande styrelsemedlem Mentice och Metenova samt styrelsesuppleant i Omegapoint.

Innan Magnus började på Priveq arbetade han bl a på Företagskapital och Wallenius Lines som controller. Magnus är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har också studerat på McGill University, Montreal.