Nyheter

Utnyttjande av överdelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

By 03/07/2019december 3rd, 2020No Comments

I samband med erbjudandet av aktier i Mentice och noteringen av aktierna på Nasdaq First North Premier den 18 juni 2019 (”Erbjudandet”) utfärdade Priveq Investment en övertilldelningsoption till Pareto Securities att förvärva ytterligare högst 1 263 112 aktier i Bolaget, motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet, för utnyttjande helt eller delvis under 30 dagar från första dag för handel i Mentices aktier på Nasdaq First North Premier. Pareto Securities har nu utnyttjat övertilldelningsoptionen till fullo.

Efter utnyttjandet av övertilldelningsoptionen kommer Priveq Investment att äga 1 196 059 aktier i Mentice, motsvarande en ägarandel om 5,0 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Mer information finns i PDF nedan samt på Mentices hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Magnus Hardmeier
Partner & Ordförande
Telefon: 08-459 67 62
Mobil: 070-888 25 44
E-post: magnus.hardmeier@priveq.se