Nyheter

Priveq fullgör sin mest framgångsrika affär någonsin i Swedish Orphan International

By 14/01/2010oktober 28th, 2020No Comments

Priveq Investment har idag slutfört den transaktion som undertecknades den 5 november 2009 och därmed fastställt utfallet av den mest framgångsrika affären någonsin i Priveqs 27-åriga historia, mätt som avkastning på investerat kapital. Transaktionens fullgörande var villkorat av ett positivt beslut på den extra bolagsstämma som hölls i Biovitrum AB per den 4 december 2009.
Genom detta slutförs en investering genererande en avkastning överstigande 26 ggr investerat kapital, exklusive en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare ca 3 ggr, med en IRR överstigande 80 procent. Priveq är också mycket nöjda med att bidra till skapandet av ett nytt, starkt, svenskt specialistläkemedelsbolag i det noterade Swedish Orphan Biovitrum AB .
För mer information, vänligen se bifogade pressmeddelande eller kontakta oss på 08-459 67 60.

[hr top=”20″ bottom=”20″]
[register_getpdf pdftitle=”Pressmeddelande” pdflink=”https://www.priveq.se/wp-content/uploads/2016/01/Priveq-avyttrar-Swedish-Orphan_2010-01-14.pdf”]
[hr top=”20″ bottom=”20″]