Nyheter

Priveq Investment avyttrar Internatural till Midsona

By 05/07/2016december 4th, 2020No Comments

Priveq Investment Fund IV L.P. (”Priveq”) har efter en framgångsrik ägarperiod i Internatural AB (”Internatural”) ingått avtal om att tillsammans med övriga ägare avyttra Internatural till Midsona. Affären innebär ett avslut på ett mycket gott samarbete kännetecknat av tillväxt och utveckling, och genom transaktionen skapas förutsättningar för en fortsatt stark utveckling av bolagets marknadsledande position i Sverige och Norge.

 Internatural, med sina två dotterbolag Kung Markatta AB (”Kung Markatta”) och Alma Norge AS (”Alma”), är en ledande oberoende aktör inom distribution och marknadsföring av ekologiska, växtbaserade och naturliga livsmedel i Sverige och Norge. De egna varumärkena Kung Markatta i Sverige och Helios i Norge är pionjärer inom sina respektive marknader och fokuserar helt på det ekologiska livsmedelssegmentet. Internaturals portfölj av externa varumärken som distribueras inkluderar marknadsledare såsom Alpro och Yogi Tea. Bolaget har totalt 71 anställda och kontor i Örebro och Malmö i Sverige och i Årnes, Norge.

Under Priveqs ägarperiod har Internatural uppvisat en mycket god organisk tillväxt, vilken ytterligare intensifierades i och med förvärvet av Kung Markattas motsvarighet i Norge, Alma, under våren 2014. Omsättningen har ökat från ca 230 Mkr år 2013 till ca 640 Mkr år 2015 och lönsamheten har förstärkts från en redan god nivå, trots investeringar i organisationsutveckling och nytt lager i Örebro. Särskilt glädjande är den starka tillväxten för de egna varumärkena med Kung Markatta i spetsen.

[hr top=”20″ bottom=”20″]
[register_getpdf pdftitle=”Pressmeddelande” pdflink=”https://www.priveq.se/wp-content/uploads/2016/07/Pressmeddelande-Internatural-2016-07-05-Final.pdf”]
[hr top=”20″ bottom=”20″]