Swemac Innovation AB (“Swemac”) som utvecklar innovativa ortopediska implantat med fokus på höft- och extremitetskirurgi välkomnar Priveq som ny minoritetsägare för att supportera bolaget i den accelererade tillväxtstrategin. Familjen Hansson kommer fortsätta som majoritetsägare i Swemac.

Swemac grundades år 1985 genom en avknoppning från Saab Combitech, varpå familjen Hansson förvärvade verksamheten som inriktar sig på ortopediska implantat år 1997. Sedan starten har Swemac växt tack vare en starkt innovationsinriktad kultur med kontinuerlig utveckling av nya produkter. Swemac har uppvisat en stark tillväxt och lönsamhet historiskt och genom partnerskapet med Priveq är ambitionen att accelerera tillväxten ytterligare.

Idag har Swemac en omfattande produktportfölj med flertalet patent. Produkterna säljs och marknadsförs i Skandinavien, Japan och ett antal övriga internationella marknader. Huvudkontoret ligger i Linköping och koncernen har för närvarande ca 80 anställda och en omsättning omkring 240 MSEK.

“Vi är mycket imponerade av Swemacs innovativa kultur och drivkraft att ständigt leverera kvalitativa produkter som adderar värde till patienter och läkare. Swemacs marknadsposition är en stark plattform för fortsatt expansion och vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med ägarna och ledningen på den vidare tillväxtresan”, säger Senai Ayob, Partner och Investeringsansvarig på Priveq.

“Genom åren har Swemac utvecklats till en stark och heltäckande leverantör av produkter och tjänster inom den ortopediska sektorn. Vi har en innovativ produktportfölj och med Priveq som partner kommer vi kunna accelerera tillväxten ytterligare, både i termer av produktlanseringar och expansioner till nya marknader. Erfarenheten och kompetensen inom Priveq tilltalar mig”, säger Martin Sjögren, VD på Swemac.

För mer information, vänligen kontakta

Senai Ayob, Partner Priveq
+46 70 459 23 61
senai.ayob@priveq.se

Martin Sjögren, VD Swemac Innovation AB
+46 70 915 16 95
martin.sjogren@swemac.com

Om Swemac
Vi strävar efter att kontinuerligt förse marknaden med innovativa och funktionella produkter inom frakturfixation, osteotomier och proteser. Swemac har under lång tid växt i en innovativ miljö där produktutvecklingen alltid präglats av ett tydligt fokus på kvalitet. Den starka kulturen av innovation och kvalitet genomsyrar Swemac än idag och fungerar som en ledstjärna inom organisationen. I Skandinavien marknadsförs Swemacs produkter direkt av den egna organisationen och på internationella marknader av distributörer. Därtill marknadsför Swemac ett antal externa varumärken inom extremitetskirurgi och medicinsk bildbehandling på den skandinaviska marknaden. Huvudkontoret ligger i Linköping och koncernen har ca 80 anställda.

Besök www.swemac.com för mer information.

För ytterligare information, kontakta

Senai Ayob
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 69
Mobil: 070-459 23 61
E-post: senai.ayob@priveq.se