Priveq har på kort tid säkrat ytterligare 3 miljarder kronor för investeringar i lönsamma tillväxtföretag. Priveq VII tillförs, i samband med att en ny fond säkras, kapital från både befintliga och nya svenska och internationella pensionsförvaltare, stiftelser och andra långsiktiga investerare. Pengarna kommer att användas för att i partnerskap med grundare och entreprenörer, utveckla tillväxtföretag med en omsättning som i normalfallet uppgår till 100–1 000 miljoner kronor. Under de senaste drygt 40 åren har Priveq investerat ca 7,2 miljarder kronor i 136 tillväxtbolag.

”Det är glädjande att konstatera att Priveq i en utmanande omvärld säkrat pengar för fortsatt support till spännande tillväxtbolag.” säger Louise Nilsson, VD Priveq.

I samband med nya fonden startas har två medarbetare befordrats. Det är Daniel Nylund och Martin Bjarnemar som båda blir investeringsansvariga.

”Vi öppnade vårt s k datarum för investerare i slutet av februari i år och kunde stänga vår nya fond efter bara tre månader i en relativt osäker marknad för kapitalanskaffningar.” säger Magnus Hardmeier, en av grundarna, tillika arbetande ordförande på Priveq.

I den nuvarande portföljen av 13 delägda bolag finns bl a Danfo, Frontit, FrostPharma, Industri-Matematik, Lamiflex samt Sunds Fibertech. Portföljbolagen omsätter gemensamt ca 5,5 mdr och har ca 1 900 anställda. Sedan 1998 har tillväxten i Priveqs portföljbolag, under en innehavsperiod om cirka fem år, uppgått till i genomsnitt 79 procent och resultatet har ökat med 74 procent.

Priveq är en aktiv ägare som tror på styrkan i att kombinera vår ägarkompetens med entreprenörers erfarenhet och ledningars operativa förmåga. Priveq tillför kapital, kunskap och bidrar även med ett nätverk av industriella personer som företagen kan behöva för en hållbar expansion. Vi tror på ett tydligt och aktivt samägande både som majoritets- och minoritetsägare.

Det nya kapital som tillförs Priveq Investment VII kommer att investeras genom en svensk aktiebolagsstruktur där ca 80 procent av kapitalet kommer från tidigare investerare i Priveqs fonder.

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se