Priveq publicerar sin hållbarhetsrapport för 2023 som beskriver vårt hållbarhetsarbete från investering till avyttring. Rapporten täcker de tre hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning och presenterar de aspekter vi har valt att fokusera på inom dessa områden. Vi redovisar också KPIer inom de tre hållbarhetsområdena för våra portföljbolag, samt för portföljen i sin helhet.

Under 2023 har vi fortsatt att stötta våra bolag i att utveckla egna företagsspecifika hållbarhetsstrategier. Vi har organiserat utbildningar inom olika områden såsom CSRD, Scope 3-rapportering samt anti-korruption.

Priveqs ESG Award tilldelades konsultföretaget Frontit efter att de på ett förtjänstfullt sätt visat hur ett tjänsteföretag kan inkludera hållbarhet i sin affärsmodell. Vi är även glada över att presentera två nyinvesteringar i Sunds Fibertech och FrostPharma, vilka båda har tydliga produktfördelar för att minska klimatavtrycket.

Vi har även förberett Priveq för en artikel 8-klassificering av kommande fonder och vi har här valt att fokusera våra insatser på reducerad klimatpåverkan, jämställdhet och mångfald, datasäkerhet, hållbara arbetsplatser samt anti-korruption och affärsintegritet.

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se