Nyheter

Sydtotal visar stark tillväxt under 2008

By 16/03/2009oktober 28th, 2020No Comments

Priveqs portföljbolag Sydtotal ökade sin omsättning med 23 procent under 2008. Nettoomsättningen uppgick till 542 Mkr och rörelseresultatet före goodwillavskrivningar (EBITA) blev 55 Mkr (10,2 %). Under räkenskapsåret 2007 uppgick omsättningen till 441 Mkr och EBITA till 40 Mkr (9,0 %), för jämförbar enheter.

[hr top=”20″ bottom=”20″]
[register_getpdf pdftitle=”Pressmeddelande”]
[hr top=”20″ bottom=”20″]