Priveq har, den 22 februari 2023, sålt resterande aktier i 4C Strategies. Försäljningen sätter punkt för en framgångsrik ägarperiod på drygt sex år som präglats av tillväxt i både omsättning och lönsamhet, där 4C bland annat har ökat mjukvaruintäkter och intäkter från internationella kunder signifikant.

Bland befintliga ägare som har ökat sitt innehav till följd av Priveqs försäljning återfinns Grenspecialisten, Fjärde AP-fonden, Tibia Konsult, Creades (via kapitalförsäkring) och LMK-bolagen & Stiftelse.

Läs mer på 4C Strategies hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Mats Hjerpe
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 71
Mobil: 070-630 24 60
E-post: mats.hjerpe@priveq.se