CSAM har ingått avtal om att förvärva KIBI, ett nordiskt företag inom medicinsk bild- och dokumenthantering. KIBI har kontor i Sverige, Finland och Danmark.

KIBIs lösningar är ett strategiskt komplement till CSAMs starka erbjudande inom medicinsk bild och integrerad hälsovård. Tillsammans kommer CSAM och KIBI att kunna erbjuda sina kunder en unik portfölj av skalbara, integrerade och innovativa lösningar.

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se