INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, HONGKONG ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA MEDDELANDE INNEHÅLLER INTE ETT ERBJUDANDE AV NÅGOT AV DE VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS.

CSAM Health Group AS (CSAM), den ledande leverantören av nischade e-Health-lösningar i Norden, noteras idag på Merkur Market under tickersymbolen CSAM-ME.

Mer information finns på bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se