Priveq publicerar sin första hållbarhetsrapport som en del av vårt engagemang för hållbarhet. Rapporten ger en utförlig beskrivning av vilka områden inom hållbarhet som vi har valt att fokusera på och varför. Vi presenterar KPI:er för våra innehav avseende miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning.

I rapporten presenterar vi även fyra av våra portföljbolags hållbarhetsarbete mer i detalj.

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se