Priveq publicerar sin hållbarhetsrapport för 2022 som beskriver vårt hållbarhetsarbete från investering till avyttring.

Rapporten täcker de tre hållbarhetsområdena miljö, sociala faktorer och bolagsstyrning och presenterar de aspekter vi har valt att fokusera på inom dessa områden. Vi redovisar också KPIer inom de tre hållbarhetsområdena för våra portföljbolag, samt för portföljen i sin helhet.

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se