CSAM Health Group

Priveq agerade viktig partner på CSAMs tillväxtresa

När det digitala hälsobolaget CSAM Health letade efter en minoritetspartner för fortsatt tillväxt genom förvärv, såg Priveq möjligheten att investera i ett spännande tillväxtområde – e-hälsa. Priveqs vana av att agera som tillväxtpartner där fokus låg på såväl geografisk expansion som förvärv passade väl med CSAMs behov.

CSAM Health etablerades när Rikshospitalet i Norge skulle flytta till nya lokaler i Oslo och behövde säkerställa flytten av alla kritiska mjukvaror som användes inom sjukhuset så att de fortsatt kunde vara i drift. Projektet kommersialiserades med tiden, bolaget blev vinstdrivande och ledningen köpte ut tidigare ägare. Ganska snabbt blev CSAM en ledande leverantör av e-hälsa till sjukvården i Norge och Sverige. Bolaget erbjöd mjukvara till vårdgivare i Norge, Sverige och Storbritannien, med fokus på områdena mödravård och cancer samt en plattform för samverkan av vårdspecifik programvara.

E-hälsa är både aktuellt och viktigt
Inom mjukvarulösningar till hälso- och sjukvården finns ett starkt beroende av enskilda leverantörer, vilket gör att tillväxt utöver marknadstillväxt kan behöva ske genom förvärv. 2014 hade ledningen på egen hand genomfört två lyckade förvärv och letade nu efter en partner i minoritet för att fortsatt växa sin verksamhet.

Priveq intresserades av området e-hälsa och tyckte att det var både aktuellt och viktigt. Och de imponerades av CSAMs framgång inom fältet, berättar Louise Nilsson, Partner och Investeringsansvarig på Priveq.

– E-hälsa är ett spännande område. Inte sällan har man inom sjukvården manuella rutiner och processer som är beroende av sjukhus, läkare eller sjuksköterskor. Med IT som komponent får du högre kvalitet och kan undvika mänskliga misstag. Vi såg att man genom CSAMs tjänster uppnådde högre effektivitet och ville gärna följa med på resan.

Tydliga mål för tillväxt
Under våren 2014 blev Priveq minoritetspartner i CSAM, och tillväxtresan var tydlig. CSAM skulle gå från att vara ett norskt konsult- och mjukvarubolag med mjukvaror i två vertikaler till ett nordiskt e-hälsobolag med högre andel mjukvaruintäkter och med applikationer i fler vertikaler. För att växa snabbare behövde de göra förvärv, och tillsammans med Priveq hjälptes de åt att hitta och utvärdera förvärv och strategiskt bestämma passande vertikaler att satsa på.

Resan tillsammans började dock skakigt då CSAM förlorade en viktig upphandling. En snabbare omställning till ett rent mjukvarubolag blev nödvändig med anpassning av kostnadsbasen. Förvärv utvärderades och genomfördes i planerad takt, och efter några år fanns den nordiska plattformen med verksamhet väl diversifierad i de nordiska länderna. Dessutom hade den fler vertikaler och betydligt högre andel återkommande intäkter från mjukvaror. Under den gemensamma tillväxtresan med Priveq genomfördes totalt tio förvärv.

– Resan med CSAM var inte spikrak – det var en berg- och dalbana som påverkades av olika externa omvärldsfaktorer. Vi fick tillsammans erfara både motgångar och framgångar och vårt partnerskap prövades rejält, men det gjorde bara att vi blev ännu starkare i vårt partnerskap. Eftersom vi visste att vi hade ett bra management på plats kunde vi bara lära oss av våra motgångar och blicka framåt, berättar Louise.

Börsnotering ledde till nya möjligheter
År 2020 bestämde sig ägarna för att gemensamt ta nästa steg i CSAMs utveckling och både inhämta nytt kapital för fortsatt tillväxt genom förvärv samt erbjuda fler investerare möjligheten att ta del av CSAMs fortsatta resa. Resultatet blev en obligationsemission samt en notering på Euronext Growth i Oslo. Ledningen, tillika huvudägare i bolaget, ville fortsätta vara en väsentlig ägare för framtiden, medan det passade Priveq bra att erbjuda aktier till nya investerare. På så sätt kunde de få en önskvärd spridning av aktierna.

– Jag tror starkt på CSAM. Jag vet att det finns många mjukvarubolag i denna sektor som är för små för att vara framgångsrika på lång sikt på egen hand, och där kan CSAM vara ett bra alternativ. Nu har man tagit första klivet utanför Norden och med en driven och samkörd företagsledning så tror jag de har stora förutsättningar att nå sina mål, avslutar Louise.

Priveq stod kvar som ägare ca ett år efter noteringen, innan de lämnade över stafettpinnen till nya investerare. Och det är tydligt att det partnerskap som Priveq värderat högt även haft stor inverkan på CSAM.

– I Priveq har vi funnit ett aktivt och äkta partnerskap som prövats både i med- och motvind och det gör att det blivit extra starkt, säger Sverre Flatby, VD på CSAM.

– Vi har mycket positiva erfarenheter av samarbetet med Priveq och ser att det fortsätter även efter det att Priveq lämnat CSAMs ägargrupp, tillägger Einar Bonnevie, CFO på CSAM.

Investeringsår: 2014
Fond: Priveq Investment IV
Ägande: Minoritet
Exitår: 2021

Priveqs team:
Louise Nilsson, Mats Hjerpe

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se