Omegapoint

Bra samarbete gav upphov till framgångsrikt partnerskap mellan Priveq och Omegapoint

Det var i början av 2017 som säkerhetsföretaget Omegapoint valde att utvärdera möjligheterna att ta in en finansiell ägare i företagets delägarkrets. Målet var att möjliggöra en likviditetssituation för ett antal ägare som varit med under många år, samt ge bolaget och ledningen extra kraft och erfarenhet inför nästa steg i utvecklingsplanen. Svaret blev Priveq.

Mångårigt intresse ledde till avtal
Priveq hade sedan ett antal år tillbaka följt Omegapoint och genom kontinuerlig kontakt med Johan Malmliden, grundare och VD på Omegapoint, hade de successivt lärt känna varandra.

– Vi hade under ett antal år följt Johan och Omegapoints utveckling. Vi var väldigt imponerande av den starka kultur av kompetens, kvalitet, säkerhet och goda värderingar som genomsyrade bolaget. Det utgjorde en fantastisk grund för det kommersiella arbetet och vi bedömde att det kunde ta dem långt, berättar Henrik Jatko, Partner och Investeringsansvarig på Priveq.

Sommaren 2017 ingick Omegapoint och Priveq i ett partnerskap efter en relativt snabb ömsesidig utvärderingsprocess. För att säkerställa samsyn framåt innehöll utvärderingsprocessen många samtal kring strategi, kultur och ägaragenda framåt och avtalen skrevs under i juni och Priveq klev in som 40-procentig ägare. Resterande 60 procent var fördelade på cirka 100 operationella individer.

Gemensam plan för utveckling
När alla papper var på plats satte Priveq och Omegapoint en gemensam strategisk plan. Målet var att Omegapoint skulle stärka sin position inom säkerhetsnischen, fortsätta växa organiskt, via selektiva förvärv samt påbörja en transformationsresa av leveransmodellen i syfte att kunna leverera bättre kvalitet snabbare till sina kunder. Det fanns en stor efterfrågan på Omegapoints tjänster från både befintliga kunder samt nya men för att lyckas med både tillväxtresan och transformationen av leveransmodellen krävdes att samordningen mellan olika entreprenöriella enheter inom Omegapoint ökade och att en samsyn internt hittades kring frågor såsom rekrytering, organisations och kompetensutveckling samt karriär- och incitamentsmodeller.

– Omegapoints interna arbetssätt präglas av både transparens och delaktighet vilket gjorde att det tog tid att enas kring den operationella vägen framåt. När väl kartan var ritad var alla eniga och kraften i genomförandet oerhört stark, berättar Henrik.

Och det skulle utan tvekan visa sig bli ett framgångsrikt partnerskap. Under Priveqs ägarperiod 2017–2021 förändrades leveransmodellen. Från att enskilda expertkonsulter valda av kunden levererade per timme, infördes nu självstyrande bemanning och teamleveranser fakturerade per vecka eller leverans. Även sex strategiska tilläggsförvärv gjordes som bidrog med förändrad kompetens i tillägg till geografisk och segmentsmässig expansion.

Med Priveq som partner växte Omegapoints försäljning från 300 MSEK till drygt 500 MSEK. Tillväxten i leveranser med fullt ägarskap ökade också med 62 procent årligen under ägandeperioden vilket resulterade i en EBITDA marginalförbättring om fem procentenheter.

Gott samarbete var vinnande koncept
Varför Omegapoint nådde så stor framgång med Priveq som partner, menar både Henrik och Johan var för att de hittade en gemensam förståelse och respekt för varandras olika kompetenser. Johan berättar att ett viktigt kriterium i deras utvärdering av potentiell tillväxtpartner var just kulturell samstämmighet, och i Priveq hittade de en partner som förstod verksamheten både på ett operationellt, finansiellt och kulturellt plan.

– När vi kommer in i ett partnerskap, som finansiell extern ägare, tillsammans med operationella entreprenörer så är det viktigt att vi har en gemensam förståelse och lyssnar på varandra. Att vi lyckades hitta samsyn i våra roller är en stor framgångsfaktor, säger Henrik.

Framtiden är ljus
Omegapoints goda utveckling tilldrog sig stort intresse från många aktörer och ägarna uppvaktades av både industriella intressenter samt finansiella aktörer. Eftersom plattformen för fortsatt tillväxt och internationalisering hade genomförts tidigare än planerat togs beslutet 2021 att lämna över stafettpinnen till en ny ägare. En ägare som var en god kulturell match, hade erfarenhet från internationalisering och som gav möjlighet till återinvestering från de operationella ägarna. Sommaren 2021 avyttrade Priveq Omegapoint till företaget FSN Capital och avslutade därmed ett fint samarbete kännetecknat av både tillväxt och utveckling.

Johan är tacksam för det stöd de fått från Priveq under åren och ser nu fram emot en spännande utveckling framöver och för Henrik finns inga tvivel på fortsatt framgång för Omegapoint.

– Framtiden är ljus för dem. De är en stark aktör på sin marknad och deras starka kompetenskultur och värderingar kommer utan tvekan att attrahera ytterligare duktiga medarbetare och fortsatt generera nöjda kunder.

Investeringsår: 2017
Fond: Priveq Investment V
Ägarandel: Minoritet
Exitår: 2021

Priveqs team:
Henrik Jatko, Magnus Hardmeier

För ytterligare information, kontakta

Henrik Jatko
Partner & Investeringsanvarig
Telefon: 08-459 67 75
Mobil: 070-874 36 86
E-post: henrik.jatko@priveq.se