ILT Inläsningstjänst

Lärofokuserade ILT bröt ny mark med hjälp av Priveq

ILTs historia sträcker sig mer än 30 år tillbaka i tiden och idag har de en stark marknadsposition i Sverige. Företaget erbjuder digitalt inlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk, samt utbildningar och tester för kartläggande av dyslexi. Med en stor kundbas och många tillväxtmöjligheter, såg Priveq 2016 sin chans att hänga med på resan. En resa som skulle komma att nå stora framgångar.

Tjugoårig målsättning på digital tillväxtresa
ILT grundades med syfte att ge alla elever samma möjlighet att ta till sig kunskap och information i skolundervisningen. Vad som började 1990 med att läsa in böcker till kassett och CD och sedan sälja dessa till skolor, har sedan dess utvecklats till ett digitalt utbud av läromedel på en gemensam plattform. Utbudet levereras som abonnemang till majoriteten av Sveriges skolor och förskolor samt på utvalda internationella marknader.

När Priveq fick höra om ILT 2016, såg vi vilken digitaliserings- och tillväxtresa företaget var på. Och de var intresserade av att veta mer, berättar Senai Ayob, Partner och Investeringsansvarig på Priveq.

– Vi såg att ILT hade ett helt unikt varumärke och position med de flesta av Sveriges kommuner och skolor som kunder. Brukandet av digitala verktyg i skolmiljön var vid denna tidpunkt fortfarande i sin linda. Med den position som ILT hade såg vi en god möjlighet att fortsätta skapa nya produkter till kunderna. Men även använda bolagets kunskap till att expandera in i nya länder som låg efter svenska skolor i sin digitaliseringsresa. Vi upplevde ILT som kundnära och duktiga på att utveckla nya produkter i dialog med sina kunder.

Lovande marknadsanalys ledde till förvärv
Efter flera dialoger med bolag och ledning samt en gedigen utvärderingsprocess av bolaget där såväl ekonomi, marknad, potential och produkt analyserades, kände Priveq att ILT var ett intressant bolag att investera i. Priveq blev ny majoritetsägare med resterande ägandeskap hos ledning och styrelse. Styrelsen bemannades av externa ledamöter som hade erfarenhet av tillväxtbolag och förlag- och utbildningsverksamhet. Detta i form av Keith Fransson (ordförande), Jacob Dalborg och Martin Sandgren. Från Priveq bemannades styrelsen med Senai Ayob och Henrik Westfeldt.

Nya produkter och marknader var del av framgångsreceptet
Tidigt initierades flertalet tillväxtinitiativ. Fokus låg på att växa bolaget genom nya produkter och tjänster. Från 2016 och fem år framåt lanserades flertalet produktutvecklingar där den mest framstående blev Polyglutt, ett erbjudande riktat mot förskolan. Här erbjöds inlästa böcker på över 30 olika språk som möjliggjorde läsning samt utveckling av modersmål parallellt. Därtill lanserade ILT sitt erbjudande i Finland, Norge, Frankrike och Tyskland. Under 2021 började man även planera för lansering i USA, Storbritannien och Kanada.

– Vi såg snabbt att ILT var starka på sin hemmaplan och därför fokuserade vi på att gå utanför hemmamarknaden och hitta nya produkter att växa med. Man hade redan mycket kunder som det var, men det fanns en möjlighet att växa ytterligare genom att hitta nya produkter som skulle gynna kundbasen, berättar Senai.

Under perioden 2016 till 2021 fördubblades ILTs försäljning och vinst, trots omfattande investeringar i flertalet produkter och marknader.

–  Bolaget, med VD Jakob Skogholm i spetsen, var inte rädd för att testa nytt och blicka framåt. Genom sin marknadsposition kunde ILT vara nära kunden och testa produkter direkt på målgruppen, menar Senai.

Lyckosam tillväxt banade väg för försäljning
Efter fem år med fortsatt god utveckling hade affärsplanen man arbetat med genomförts och det var dags för försäljning. Trill Impact fick förtroendet att ta över stafettpinnen från Priveq tillsammans med ILTs ledning som fortsatte i sina operativa roller.

Senai ser det fem år långa partnerskapet med ILT som en lyckosam resa och han tror och hoppas att ILT själva upplevde samarbetet som fruktsamt.

– ILT fick hos oss på Priveq en aktiv ägare som både kunde stötta och kravställa verksamheten. Vi har gjort många satsningar både på produkter och i många länder de senaste åren, och många har redan gett frukt. Men i andra länder där vi nyss startat upp tror jag att ILT kommer se en lyckosam tillväxt framöver. Jag ser väldigt positivt på ILTs framtid och är stolt över att ha fått vara med på tillväxtresan, avslutar han.

Investeringsår: 2016
Fond: Priveq Investment V
Ägande: Majoritet
Exitår: 2021

Priveqs team:
Senai Ayob, Henrik Westfeldt

För ytterligare information, kontakta

Senai Ayob
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 69
Mobil: 070-459 23 61
E-post: senai.ayob@priveq.se