Investeringsår:
2023

Omsättning:
250 MSEK

Fond:
Priveq Investment VI

Ägande:
Majoritet

VD:
Fredrik Andersch

Telefon:
08-24 36 60

FrostPharma

FrostPharma är ett entreprenöriellt läkemedelsföretag specialiserat på att kommersialisera läkemedel och förbrukningsprodukter för sjukvården, för vilka det finns ett specifikt och väldefinierat behov.

Sedan starten 2017 har bolaget framgångsrikt kommersialiserat ett stort antal produkter som spänner över flertalet behandlingsområden över hela Norden och även Baltikum. Nyckeln till denna framgång är förmågan att matcha specifika behov hos patient och hälso- och sjukvård med relevanta produkter och nyttja vår kompetens inom sälj- och marknadsföring för att snabbt generera försäljning.

FrostPharma har ca 30 anställda och huvudkontoret ligger i Stockholm.

Styrelse
Rolf Classon (Ordförande), Christer Ahlberg, Clas Lindbergson, Eva Walde, Karl-Johan Willén, Louise Nilsson

Priveqs team
Karl-Johan Willén, Louise Nilsson, Daniel Nylund

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se

Relaterade nyheter

FrostPharmaNyheter

Priveq investerar i FrostPharma

FrostPharma, ett entreprenöriellt läkemedelsbolag inriktade på att kommersialisera värdeskapande specialist- och sjukhusläkemedel samt utveckla hållbara förbrukningsprodukter för hälso- och sjukvården, välkomnar Priveq som ny tillväxtpartner. FrostPharma signerade de första produktavtalen 2017 och har sedan dess lanserat över 50 läkemedel. Genom…
16/06/2023
  • Next ProjectSunds Fibertech