Office Management

Ända sedan starten 1993 har företaget Office Management kännetecknats av entreprenörskraft och högt ställda mål. Eller som grundaren Johan Tilander en gång uttryckte det: ”Vi har alltid jobbat med ”man on the moon-mål”.

Office Management är en succésaga om en målinriktad tävlingsmänniska som med en kollega startade ett företag för att utveckla kopiator- och kontorsmarknaden till småföretag. Omsättningen tog snabbt fart, och över tid utvecklades visionen till att bli en helhetsleverantör av kontorsservice inom Dokumenthantering, Telefoni, Video, IT-drift och Facility Services. Bolaget hade ökat sin försäljning varje år sedan starten när Mats Hjerpe, partner på Priveq, 2005 för första gången kom i kontakt med Johan Tilander. Men det skulle ta sju år innan Priveq fick möjlighet att köpa in sig.

– När jag lärde känna Johan ledde våra diskussioner till att jag och en kollega blev inbjudna till ett strategimöte på Island 2006, berättar Mats. Den gången ville Johan inte sälja, men vi behöll kontakten och tog en kaffe då och då för att diskutera hur det gick. 2011 ringde Johan kort efter vår senaste fika och berättade att han fått ett bud från en industriell aktör. Han undrade om vi kunde hjälpa honom att värdera budet. När vi gått igenom bolaget kunde vi konstatera att han fått ett väldigt bra pris. Det var bara att gratulera.

Bad Priveq om motbud
Johan Tilander fick dock kalla fötter, affären skulle innebära att hans företagsnamn försvann och att han skulle sätta sina anställda i en riskabel situation då budgivaren var en industriell aktör. Därutöver kände Johan att han inte riktigt var klar med bolaget utan ville gärna vara med på en fortsatt resa. Istället bad han därför Priveq komma med ett motbud. Office Management hade vid det här laget ca 5 500 kunder, omsatte ca 600 MSEK, med en vinstmarginal på ca 8 procent och förutsättningarna för tillväxt såg gynnsamma ut. Man hade dessutom framgångsrikt klarat av ett ledarbyte från grundaren Johan Tilander till VD Mats Ågren – en långvägare inom företaget och tidigare världsmästare i innebandy.

– Vi gick så långt vi kunde i vårt bud, men det gick inte att komma upp på den nivå den industriella aktören erbjudit. Trots det valde Johan att låta Priveq investera och fortsätta bygga bolaget tillsammans med oss. Vi påbörjade diskussionerna i slutet av 2011, kom överens på väldigt kort tid, tecknade en avsiktsförklaring i januari 2012 och därefter ett avtal under våren – vilket till 100% följde avsiktsförklaringen. Det var helt fantastiskt att ha följt bolaget från sidan under så lång tid, och nu få vara med och stötta bolaget för att ta nästa steg i en redan framgångsrik utveckling, kommenterar Mats.

Plan för utveckling
Priveq förvärvade 65 procent av Office Management, medan grundaren Johan Tilander behöll 20 procent och ledningen 15 procent. Planen var att Priveq skulle hjälpa Office Management att gå från en renodlad svensk aktör till ett nordiskt bolag samt utveckla sitt helhetserbjudande till kunderna. För att lyckas krävdes mer struktur och att ett antal stödsystem byggdes upp. Det fanns dessutom potential att öka försäljningen av ytterligare tjänster och produkter till befintliga kunder. Framför allt var ambitionen att öka inom IT-området, för att få en affärskritisk och nära roll till kunderna.

Office Management är ett bolag med stark säljkultur, med säljtavlor längs väggarna och en klocka som rings varje gång en affär tecknas.

Under Priveq Investments ägarperiod uppvisade Office Management god organisk tillväxt kompletterat med ett antal strategiska förvärv för att stärka upp IT-erbjudandet och den geografiska närvaron.  Omsättningen ökade från 600 MSEK till 900 MSEK och lönsamheten steg betydligt från en redan god nivå, trots omfattande investeringar i organisationsutveckling. I samband med Priveq Investments inträde startades verksamhet i Norge och under ägarperioden expanderade bolaget in i Helsingfors via ett förvärv.

Nästa steg
Bolagets mycket goda utveckling tilldrog sig självfallet intresse från andra aktörer och ägarna uppvaktades från många håll. Eftersom affärsplanen hade genomförts tidigare än förväntat var det 2016 dags att lämna över ägandet till en ny partner för att genomföra bolagets nästa steg i utvecklingen.

– Office Management hade utvecklats mycket väl under de senaste åren, där den femårsplan ägarna gemensamt satte upp i mitten av 2012 var genomförd. Jag riktar ett stort tack till Priveq som genom sitt aktiva ägande stöttat oss att skapa det strukturkapital som är nödvändigt för vår fortsatta expansion. Samtidigt välkomnar jag Inter IKEA Investments som ny huvudägare och är övertygad om att de kommer att bidra till att lyfta Office Management till nästa nivå, kommenterade Mats Ågren, VD för Office Management, i samband med försäljningen.

Office management

Investeringsår: 2012
Fond: Priveq Investment IV
Ägande: 65%
Exitår: 2016
Telefon: 08-734 30 00

Om bolaget:
Office Management är en ledande helhetsleverantör inom IT, kommunikation och kontor. Bolaget erbjuder helhetslösningar inom områdena Dokumenthantering, Telefoni, Video, IT-drift samt Facility Services.

2011
Omsättning: 609 MSEK
EBITDA-marginal: 9%

2015
Omsättning: 897 MSEK
EBITDA-marginal: 12%

Priveqs team:
Mats Hjerpe, Henrik Westfeldt

För ytterligare information, kontakta

Mats Hjerpe
Partner & Investeringsansvarig
Phone: +46 8 459 67 71
Mobile:+46 70 630 24 60
E-post: mats.hjerpe@priveq.se