Nyheter

Ny VD i Ostnor

By 30/05/2012oktober 28th, 2020No Comments

Styrelsen i Ostnor AB har idag utsett Claes Seldeby (43) till ny VD och Koncernchef. Claes efterträder Håkan Olson som under nästan sex år som VD och Koncernchef i bolaget, med stor framgång, genomfört ett omfattande förändringsarbete vilket resulterat i en kraftig förbättring av både rörelseresultat och kassaflöde.

Claes Seldeby kommer närmast från en befattning som Vice VD, Marknads- och Försäljningsdirektör i Ostnor AB och var dessförinnan VD för ProfilGruppen AB. Claes har en industriell bakgrund med flera ledande befattningar inom Schneider Electric i Sverige och Danmark samt AB Wibe i Mora. Claes Seldeby är bosatt i Mora.

”Med Claes Seldeby får Ostnor en VD som har en gedigen industriell bakgrund med internationell erfarenhet och ett marknadsinriktat ledarskap av stor betydelse för bolagets fortsatta utveckling. Jag önskar Claes lycka till i sin nya befattning” säger Christer Lenner, Styrelseordförande i Ostnor AB.

Under Håkan Olsons ledning har Ostnor AB genomgått en betydande utveckling genom att de tidigare fristående verksamheterna FM Mattsson, Mora Armatur, Ostnor Production och Ostnor har slagits ihop till ett gemensamt bolag. Sammanslagningen har givit stora synergieffekter vilket påverkat resultatnivån positivt. Lean-principer har införts i stora delar av företaget och samtliga väsentliga nyckeltal har kraftigt förbättrats. Håkan har också genomfört betydande åtgärder för att förbereda en kommande börsintroduktion mot slutet av året. Ostnor har idag en stark operativ plattform och är redo för att tillvarata tillväxtmöjligheter i Sverige, övriga norden och internationellt.

”Bolaget är redo att gå in i en ny fas, vilket gör det naturligt för mig att lämna över till en ny kraft efter närmare sex år som VD” säger Håkan Olson.

”Jag och hela styrelsen vill rikta ett stort tack till Håkan för hans dedikerade och framgångsrika förändringsarbete som har haft stor strategisk betydelse och utvecklat bolaget till den starka positionen vi har idag”, säger Christer Lenner.

Håkan Olson kommer att stå till bolagets förfogande under en övergångsperiod.

För ytterligare information, kontakta:
Christer Lenner, styrelseordförande, Ostnor AB (publ.)
070-591 03 05

[hr top=”20″ bottom=”20″][register_getpdf pdftitle=”Pressmeddelande” pdflink=”https://www.priveq.se/wp-content/uploads/2015/11/Pressmeddelande.pdf”][hr top=”20″ bottom=”20″]