CSAM förvärvar KIBI

21 maj 2019

CSAM har ingått avtal om att förvärva KIBI, ett nordiskt företag inom medicinsk bild- och dokumenthantering. KIBI har kontor i Sverige, Finland och Danmark.

KIBIs lösningar är ett strategiskt komplement till CSAMs starka erbjudande inom medicinsk bild och integrerad hälsovård. Tillsammans kommer CSAM och KIBI att kunna erbjuda sina kunder en unik portfölj av skalbara, integrerade och innovativa lösningar.

 


PDF

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.