Patrik Simson – ny VD för Ports Group AB

13 augusti 2019

Ports Group är en marknadsledande helhetsleverantör av teknik och tjänster för förvaltning, bevakning och skydd av varumärken och digitala tillgångar.

Patrik Simson har över 15 års erfarenhet av olika ledarroller och har merparten av sin karriär arbetat inom mjukvarubranschen. Senast kommer Patrik från en VD-roll för Capana.

Patrik tillträdde tjänsten som VD för Ports Group den 12 augusti. Läs mer om Patrik på Ports Groups hemsida här.


PDF

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson

Partner & VD

Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
Läs mer »

Louise Nilsson

Partner & VD

Louise Nilsson är Partner och VD. Hennes ansvarsområden, förutom att leda och utveckla Priveq, sträcker sig från att finna bolag där Priveq som ägare kan bidra till tillväxt och värdeskapande till att med övriga ägare, styrelse och ledning genomföra ägda bolags tillväxtstrategier.

Sedan 1998 har Louise arbetat på Priveq och varit ansvarig för ägande i bolag såsom bl a Carmel Pharma, Hemtex, Swedish Orphan International och Vårdapoteket och är för närvarande styrelsemedlem i 21 Grams, ByggPartner i Dalarna, CSAM Health, Metenova och Ports Group.

Innan Louise började på Priveq arbetade hon på ÖhrlingsCoopers & Lybrand (nuvarande PwC) under nio år, bl a som auktoriserad revisor med ansvar för mindre och medelstora ägarledda bolag. Louise är utbildad ekonom på Luleå Tekniska Högskola.