Priveq har tillsammans med övriga ägare ingått avtal om att avyttra Omegapoint till FSN Capital. Transaktionen är signad och closing förväntas ske i slutet av maj/början av juni (slutligt datum beror på godkännande från Konkurrensverket). Affären innebär ett avslut på ett starkt samarbete kännetecknat av tillväxt och utveckling.

Omegapoint är Sveriges ledande partner inom säker digitalisering och riktar sig till företag inom bl a bank och finans, fordonsindustrin, media samt till aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och drygt 400 anställda.

Under Priveqs ägarperiod har Omegapoint utvecklats väldigt väl med en förstärkt position inom säker digitalisering och cybersäkerhet. I takt med att kundernas behov av Omegapoints tjänster vuxit har bolagets leveransmodell transformerats och den goda organiska tillväxten har kompletterats med fyra förvärv som bland annat adderat nischkompetens och geografisk breddning. Omegapoint har under Priveqs ägarperiod vuxit i omsättning från drygt 300 MSEK till över 500 MSEK med förstärkt lönsamhet.

”Omegapoint har utvecklats fantastiskt under vår tid som ägare, drivet av en stark kompetenskultur, engagerade medarbetare och en tydlig strategi. Priveq vill rikta ett stort tack till alla medarbetare och meddelägare för ett gott samarbete och vi är övertygade om att Omegapoint står väl rustat för att tillsammans med FSN fortsätta mot visionen En digital värld där alla vågar”, säger Henrik Jatko, Partner och Investeringsansvarig på Priveq.

Slutligt genomförande av ägarskifte sker efter sedvanlig konkurrensprövning. Omegapoint kommer även framöver att vara delvis ägt av medarbetarna i bolaget.

”Jag vill tacka Priveq för att ni funnits vid vår sida, stöttat och utmanat oss under flera viktiga år. Nu ser vi fram emot nästa spännande och internationella steg tillsammans med FSN”, avslutar Johan Malmliden, grundare och VD Omegapoint.

Läs mer om affären på Omegapoints hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Jatko
Partner & Investeringsanvarig
Telefon: 08-459 67 75
Mobil: 070-874 36 86
E-post: henrik.jatko@priveq.se