Trustscale AB med sin operativa dotterbolagsgrupp Verisec International AB (“Trustscale” och “Verisec”), vilken tillhandahåller tjänster relaterade till betalningssäkerhet, datasäkerhet och stark användarautentisering, har ingått ett partnerskap med Priveq (“Priveq”) för att fortsätta bolagets tillväxtresa och lansera bolagets nya molntjänsteerbjudande. Partnerskapet inkluderar medel för att accelerera tillväxten och möjliggöra ytterligare satsningar. Bolagets grundare, Anders Henrikson, kommer att kvarstå som majoritetsägare i Trustscale.

Anders Henrikson har varit den drivande kraften bakom Verisecs utveckling sedan grundandet 2002 och har varit VD samt största aktieägare sedan Trustscale fick sin nuvarande struktur 2020. Trustscale har vuxit i hög takt inom sitt erbjudande av kryptografiska tjänster, vilket inkluderar betalningssäkerhet, användarautentisering och generell datasäkerhet. I och med partnerskapet med Priveq är avsikten att fortsätta samt ytterligare accelerera företagets tillväxtresa.

Bolaget har byggt en stark position i flertalet geografier som en pålitlig leverantör av kryptografiska tjänster till sina kunder inom olika industrier. Verisec har som målsättning att lansera sin proprietära molnbaserade kryptografiska tjänst under 2023, vilken kommer frigöra stora delar av de resurskrävande administrativa processer och den höga grad av specialistkunskap som kunder på marknaden i dagsläget tvingas bära. Verisecs proprietära autentiseringstjänst har rönt framgångar hos välrenommerade kunder i Spanien och Latinamerika och står idag inför intressanta möjligheter till fortsatt geografisk expansion.

Under 2022 förväntas Trustscale att under lönsamhet generera över MSEK 200 i omsättning, företaget har ca 30 anställda belägna i Sverige, Storbritannien, Serbien, Mexiko, Australien och UAE. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

“Idag når vi en viktig milstolpe i Trustscales historia. Under de senaste åren har vi gett oss ut på resan mot att bli ett ”services-first”-bolag, att utveckla banbrytande IP för att göra kryptografiska tjänster mer lättillgängliga, exempelvis genom enkla och intuitiva APIer som ställer minimala krav på förändringar i våra kunders system; detta med visionen att göra dataskydd tillgängligt och prisvärt för alla, vilket i slutändan ska gagna såväl slutanvändare som medborgare världen över. Partnerskapet med Priveq låter oss accelerera denna resa både organiskt och genom att möjliggöra tillväxt genom förvärv samt att bygga och marknadsföra vår molntjänst 10X Trust på global skala” säger Anders Henrikson, VD och grundare av Trustscale.

“Teamet på Trustscale har genom sin erfarenhet, tillförlitlighet och kredibilitet byggt en unik position som en välrenommerad leverantör av kryptografiska- och autentiseringstjänster till sina kunder, vilket positionerar bolaget väl inför den kommande migrationen till molntjänster för kryptering. Vi ser fram emot att stötta Verisec under resan och i dess fortsatta expansion” säger Mats Hjerpe, Partner och Investeringsansvarig hos Priveq.

För ytterligare information, kontakta

Mats Hjerpe
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 71
Mobil: 070-630 24 60
E-post: mats.hjerpe@priveq.se