Nyheter

Priveq Investment avyttrar Akeab till Triton

By 30/06/2017december 4th, 2020No Comments

Priveq Investment Fund IV L.P. (”Priveq”) har efter en framgångsrik ägarperiod i Anläggning & Kabel Entreprenad i Malmö AB (”Akeab”) ingått avtal om att tillsammans med övriga ägare avyttra bolaget till Triton. Affären innebär ett avslut på ett mycket gott samarbete kännetecknat av tillväxt och utveckling.

Akeab är en ledande leverantör av grävtjänster och anläggningsarbeten med starkt fotfäste i södra Sverige. Bolagets kunder består av kommunala och privata ägare av infrastruktur. Bolaget har ca 230 anställda med huvudkontor i Malmö och kontor på ytterligare fem orter.

Under Priveqs ägarperiod har Akeab uppvisat en mycket god organisk tillväxt drivet av utökat fokus på att ta rollen som huvudentreprenör i projekt, regional expansion med bland annat nytt kontor i Göteborg samt en stark underliggande marknad. Dessutom har bolaget tecknat ett antal nya kundkontrakt som möjliggör ytterligare geografisk expansion i Sverige. Omsättningen har under denna period vuxit från drygt 400 mkr till närmare 1.000 mkr med bibehållen marginal.

”Akeab har utvecklats fantastiskt under vår tid som ägare. Bolaget har visat en mycket stark tillväxt med fin lönsamhetsutveckling. Vi har lagt stor tid och kraft på att ytterligare förstärka Akeabs position i värdekedjan och att skapa förutsättningar för fortsatt geografisk tillväxt. Akeabs starka kultur och engagerade medarbetare har varit viktiga framgångsfaktorer för att uppnå detta.” säger Karl-Johan Willén, partner på Priveq Advisory AB, rådgivare till Priveq Investment Fund IV, samt styrelseledamot i Akeab.

”Tillsammans med Priveq har vi lyckats bibehålla den starka omsättningstillväxten och lagt grunden för en fortsatt stark tillväxt, både i våra existerande regioner samt nya. Vi i ledningsgruppen är glada över att fortsatt vara betydande aktieägare i bolaget tillsammans med Triton i nästa fas av vår tillväxtresa.” säger Peter Condrup, VD i Akeab.

För ytterligare information kontakta:

Karl-Johan Willén, Priveq Advisory AB
Tel. +46 70 950 88 25
karljohan.willen@priveq.se

Peter Condrup, VD, Akeab
Tel. +46 73 322 00 25
peter.condrup@akeab.se

Om Akeab
Akeab är en ledande leverantör av grävtjänster och anläggningsarbeten med stark närvaro och marknadsposition i södra Sverige. Bolaget fokuserar på medelstora projekt med kunder som sträcker sig från nationella fiberoperatörer till kommuner och lokala energibolag. Akeab har haft omfattande tillväxt under senare år genom att erbjuda effektiv service tillsammans upprätthållandet av starka kundrelationer. Akeab grundades 2008 och har idag ca 230 anställda med kontor på sex orter.