Nyheter

Priveq Investment avyttrar San Sac

By 03/10/2014oktober 28th, 2020No Comments

Priveq Investment har efter närmare sex år som huvudägare i San Sac ingått avtal om att tillsammans med övriga ägare avyttra San Sac till investeringsfonden Accent Equity 2012

San Sac med huvudkontor i Linköping erbjuder ett komplett sortiment av produkter för källsortering och avfallshantering. Under Priveqs ägande har bolaget vuxit avsevärt och förstärkt sin marknadsledande roll i Sverige. Expansionen har skett organiskt, men även genom ett antal företagsköp, bl a förvärvet av ILAB Container under 2013 och två danska bolag som skapat en plattform in i Danmark.

Bolagets omsättning har från Priveqs inträde 2008 ökat från ca 125 MSEK till närmare 400 MSEK i kombination med en branschledande lönsamhet. Antalet anställda har under samma period ökat från 15 till 45 medarbetare.

Det har varit mycket inspirerande att tillsammans med ledning och styrelse vara med och utveckla San Sac genom att addera nya produktområden och förvärv”, säger Karl-Johan Willén, partner och investeringsansvarig på Priveq samt styrelseledamot i San Sac. ”Vi vill tacka San Sacs mycket kompetenta medarbetare för att de i högsta grad varit med om att göra detta till en framgångsrik investering för Priveq och övriga ägare”.

Samarbetet med Priveq och styrelsen har fungerat utmärkt. Jag värdesätter framför allt att de varit ett bollplank i smått som stort. Mer specifikt har de hjälpt oss att skapa en struktur som gjort det möjligt att ta nästa steg i bolagets utveckling, samt varit ett starkt stöd vid vårt förvärvsarbete”, säger Fredrik Jaginder VD i San Sac. ”Det känns nu spännande att få fortsätta vår tillväxtresa i en ny konstellation.”

För ytterligare information kontakta:
Karl-Johan Willén, Priveq Investment
Tel. +46 709 50 88 25
karljohan.willen@priveq.se 

Fredrik Jaginder, VD, San Sac
Tel. +46 702 243 094
fredrik.jaginder@sansac.se

[hr top=”20″ bottom=”20″][register_getpdf pdftitle=”Pressmeddelande” pdflink=”https://www.priveq.se/wp-content/uploads/2015/11/Pressmeddelande-San-Sac-2014-10-03.pdf”][hr top=”20″ bottom=”20″]