Nyheter

CSAM förvärvar AMIS AS

By 30/01/2015december 4th, 2020No Comments

CSAM breddar sitt produktutbud och fokuserar nu också på akutverksamhet. Som ett första steg förvärvar CSAM idag programvarubolaget AMIS AS.

Sedan tidigare är CSAM en av marknadsledarna inom eHälso-lösningar för mödravård och läkemedels-behandling inom cancervård. Genom förvärvet av AMIS AS fokuserar CSAM även på akutverksamhet, vilket ytterligare förstärker CSAM som eHälso-specialist i Norge och Sverige.

– Hälso- och sjukvården behöver den trygghet och stabilitet som det innebär att ha starka programvaru-leverantörer som tillgodoser behovet av processtöd för vårdpersonal inom olika specialistområden, säger CSAM:s CEO Sverre Flatby.

Ökat fokus
– Beställare inom eHälso-marknaden konsoliderar sig både regionalt och nationellt och deras köpbeteende bidrar till att antalet programvaruleverantörer på marknaden reduceras. Vårt förvärv av AMIS är ett nytt steg på vägen mot en framtidssäkrad nordisk eHälso-specialist. Akutverksamheten har varit underprioriterad, men vi ser nu en ökad satsning från kunderna de kommande åren. Med förvärvet anpassar sig både AMIS och CSAM till marknadsförutsättningarna, säger Sverre Flatby.

Samarbetsavtal med SAAB
– I samband med förvärvet av AMIS AS har CSAM etablerat ett samarbete med SAAB. Med SAABs utvecklingsplattform och CSAMs integrations- och verksamhetskunskap, är grunden lagd för en stark nordisk konstellation, som kommer att bidra till att lösa akutverksamhetens utmaningar nu och framöver, säger Sverre Flatby.

Richard Price, Vice President & Head of Critical System and Communication Solutions på SAAB, är nöjd med avtalet med CSAM.

– Brandkårer, poliskårer och flygplatser i olika länder använder SAABs kontrollrumsteknologi. Vår erfarenhet från hälsomarknaden är ett växande behov av starka, specialiserade mjukvarubolag inom hälsosektorn som kan serva lokala kunder. CSAM:s förvärv av AMIS representerar en sådan kombination av kompetens och erfarenhet och vi är nöjda med att ha CSAM som en partner för att ta Saab:s starka kontrollrumsplattform vidare i hälsosektorn under kommande år, säger han.

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se