Priveq har valt att gå in som partner till Hello World!, en förening vars målsättning är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att främja digitalt skapande och lärande. För att så många som möjligt, oavsett bakgrund, ska kunna delta erbjuder Hello World! stipendier och subventionerade deltagaravgifter.

På Hello Worlds läger och s k meet ups inspirerar och undervisar studenter från tekniska högskolor barnen och ungdomarna. Föreningens startskott var ett sommarläger 2016 och idag har Hello World! redan över 12 000 medlemmar, en mängd aktiviteter året runt och har tänt över 7 000 digitala stjärnor.

Sverige har uppnått en ledande position inom digitaliseringsområdet, vilket bl a gett sig uttryck i internationella framgångar för bolag som Spotify och Klarna. Även vi på Priveq har varit med om att utveckla bolag med framgångsrika digitala affärsmodeller såsom Visual Art, CSAM Health och Trendhim. För att fortsätta den framgångsrika resan och samtidigt möjliggöra en digital omställning av vår traditionella industri, kommer det att krävas en ökad kompetensförsörjning och utveckling inom IT-sektorn.

”Hello World! är glada och stolta över att inleda ett långsiktigt samarbete med Priveq. De resurser som tillförs skapar förutsättningar för att ännu fler barn och unga ska kunna upptäcka allt spännande som går att skapa med teknik och digitala verktyg”, säger Maria Arneng, Generalsekreterare på Hello World.

”Vi på Priveq är imponerade av den verksamhet som byggts upp av Hello World! där barn och ungdomar med olika bakgrund kan inspireras och utvecklas inom det digitala området. Vi ser ett stort värde av deras arbete både i egenskap av samhällsmedborgare och som ett led i att stärka förutsättningarna för en fortsatt framgång för det svenska näringslivet. Vi ser fram emot att stödja föreningen ekonomiskt, men också att ta en aktiv del i deras arrangemang”, säger Karl-Johan Willén, partner och ESG-ansvarig på Priveq Investment.

Besök gärna Hello Worlds webbsida för mer information om deras verksamhet.

För ytterligare information, kontakta

Karl-Johan Willén
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 66
Mobil: 070-950 88 25
E-post: karljohan.willen@priveq.se