Priveq har på kort tid mitt under pågående Corona-kris säkrat ytterligare 2,5 miljarder kronor för investeringar i lönsamma tillväxtföretag. Priveq Investment VI tillförs, i samband med att en ny fond säkras, kapital från både befintliga och nya svenska och internationella pensionsförvaltare, stiftelser och andra långsiktiga investerare. Pengarna kommer att användas för att i partnerskap med grundare och entreprenörer, utveckla tillväxtföretag med en omsättning som i normalfallet uppgår till 100–1 000 miljoner kronor. Under de senaste 37 åren har Priveq investerat 5,3 miljarder kronor i 128 tillväxtbolag.

”Det är glädjande att konstatera att Priveq med full kraft kan vara med och satsa på spännande tillväxtbolag när det behövs som bäst” säger Louise Nilsson, VD Priveq.

” Vi hade första mötet med investerare den 17 mars vilket var i samma vecka som Folkhälsomyndigheten rekommenderade distansarbete. Vi har därför genomfört de allra flesta möten digitalt, men trots detta lyckats säkra kapital till en ny fond som hela Priveq-teamet står bakom” fortsätter Louise Nilsson.

I samband med nya fonden utökas delägarskaran. ”Den nya partnergruppen består av elva partners och speglar den laginsats som Priveq är. Partnergruppen innehåller även fyra kvinnor, vilket vi är extra stolta över” säger Magnus Hardmeier, en av grundarna, tillika arbetande ordförande Priveq.

I den nuvarande portföljen av 18 delägda bolag finns bl a 21 Grams, ILT Inläsningstjänst, Metenova, Omegapoint och den senaste investeringen Plint, som genomfördes under våren, också till stor del genom digitala möten. Portföljbolagen omsätter gemensamt ca 5 mdr och har över 2 000 anställda. Sedan 1998 har tillväxten i Priveq portföljbolag, under en innehavsperiod om cirka fem år, uppgått till i genomsnitt 78 procent och resultatet har ökat med 73 procent.

Priveq är en aktiv ägare som tror på styrkan i att kombinera vår ägarkompetens med entreprenörers erfarenhet och ledningars operativa förmåga. Priveq tillför kapital, kunskap och bidrar även med ett nätverk av industriella personer som företagen kan behöva för en hållbar expansion. Vi tror på ett tydligt och aktivt samägande både som majoritets- och minoritetsägare.

Det nya kapital som tillförs Priveq Investment VI kommer att investeras genom en svensk aktiebolagsstruktur där ca 26 procent av kapitalet kommer från nordiska investerare, exempelvis Skandia Liv och Fjärde AP-fonden, medan resterande del främst kommer från övriga Europa samt USA.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Hardmeier, Partner och ordförande
+46 708 88 25 44
magnus.hardmeier@priveq.se

Louise Nilsson, Partner och VD
+46 70 950 95 50
louise.nilsson@priveq.se

För ytterligare information, kontakta

Louise Nilsson
Partner & VD
Telefon: 08-459 67 63
Mobil: 070-950 95 50
E-post: louise.nilsson@priveq.se