Nyheter

San Sac förvärvar ILAB Container AB

By 20/08/2013oktober 28th, 2020No Comments

Linköpingsföretaget San Sac expanderar vidare. Via förvärv av ILAB breddar San Sac sitt produktutbud inom utrustning för källsortering och avfallshantering ytterligare.

ILAB, med huvudkontor i Tranås, har en marknadsledande position som leverantör av containrar för insamling och sortering av avfall. Inför ett kommande generationsskifte och en fortsatt expansion på den Nordiska marknaden säkerställer ILAB:s tidigare ägare framtida möjligheter genom en försäljning till San Sac. ILAB har haft en god tillväxt de senaste åren och är ett starkt namn hos både privata och offentliga kunder. Produktionen sker i en modern produktionsanläggning i Polen. Företaget har 10 st anställda.

”San Sac:s och ILAB:s produktportföljer samt de kompetenser som finns i respektive organisation kompletterar varandra väl. Tillsammans stärker vi våra möjligheter för fortsatt god tillväxt för båda företagen” säger San Sac:s VD Fredrik Jaginder i en kommentar till affären.

”Jag brinner fortfarande för företaget och vill att dess personal, kunder och leverantörer skall se framtiden an med tillförsikt. I San Sac får vi en ägare som har kunnande och styrka att fortsätta expansionen i Norden” säger ILAB:s VD och tidigare ägare, Bo Sillén i en kommentar till affären.

ILAB:s VD Bo Silén kvartstår i sin nuvarande roll i likhet med övriga anställda i bolaget.

Efter förvärvet av ILAB ökar antalet anställda i San Sac till 45 och koncernens omsättning till över 350 Mkr.

För ytterligare information kontakta:
Fredrik Jaginder, VD, San Sac AB
tel: +46-70-224 30 94
e-mail: fredrik.jaginder@sansac.se

[hr top=”20″ bottom=”20″][register_getpdf pdftitle=”Pressmeddelande” pdflink=”https://www.priveq.se/wp-content/uploads/2015/11/Pressmeddelande-20130820.pdf”][hr top=”20″ bottom=”20″]