NyheterQleanAir Scandinavia

Smokefree Systems blir QleanAir Scandinavia

By 19/10/2012november 10th, 2020No Comments

I september 2012 bytte Smoke Free Systems (SFS) namn till QleanAir Scandinavia.

Namnbytet till QleanAir Scandinavia innebär ett viktigt skifte i företagets produktstrategi. Samtidigt som vi kommer att fortsätta vår tjugoåriga tradition av att leverera suveräna lösningar för en luft fri från tobaksrök symboliserar det nya företaget QleanAir Scandinavia ett förnyat fokus på vår huvudteknik, nämligen luftreningslösningar.

QleanAir Scandinavia erbjuder lösningar som fångar upp förorenad luft och renar den innan den återgår till miljön i form av ren och frisk luft. Vi kan erbjuda högsta möjliga luftkvalitet tack vare en unik filterteknik som skyddar miljön och människorna som vistas i den.

Utöver förnyat fokus på vår huvuduppgift att leverera ren och frisk luft belyser namnbytet från SFS till QleanAir Scandinavia även en breddning till andra viktiga verksamhetsområden. Vi är inte längre bara en leverantör av lösningar för rökfri luft: QleanAir Scandinavia använder befintliga tekniker och utvecklar nya för att ta fram lösningar som uppfyller behoven av ren luft också på det medicinska området, inom detaljhandeln och tillverkningsindustrin.

VD Dan Pitulia:

– Vår unika produkt och vårt servicekoncept har funnits i drygt 20 år och har en enorm potential på alla områden där det finns ett behov av ren luft. För mig var därför den här utvecklingen ett självklart steg i rätt riktning.

QleanAir Scandinavia representerar en ny strategisk riktning, men befintliga kunder kommer likväl att känna igen företagets ursprungliga kärnvärden – en vetskap om att produkterna som levereras är av hög kvalitet, servicegarantin under hela produktens livslängd, omsorgen om miljön och åtagandet att erbjuda den allra bästa luftkvaliteten.

För mer information, kontakta:
johan.ehn@qleanair.com

För ytterligare information, kontakta

Mats Hjerpe
Partner & Investeringsansvarig
Phone: +46 8 459 67 71
Mobile:+46 70 630 24 60
E-post: mats.hjerpe@priveq.se