Priveq Investment V (“Priveq”) har, tillsammans med övriga ägare, ingått avtal om att avyttra ILT Inläsningstjänst (“ILT”) till Trill Impact. Affären innebär ett avslut på en framgångsrik ägarperiod kännetecknat av tillväxt i både existerande och nya marknader.

ILT erbjuder utbildningsverktyg till skolor och förskolor, med fokus på barn och studenter med kognitiva utmaningar och flerspråkig bakgrund. Tjänsteerbjudandet är baserat på en SaaS-modell och för närvarande tillgängligt i Sverige, Finland, Norge, Frankrike, Tyskland och Österrike. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och har totalt 65 anställda.

Under Priveqs ägarperiod har ILT fortsatt sin tillväxtresa i Sverige med existerande och nya erbjudanden. Därtill har ILT framgångsrikt expanderat utanför Sverige genom lanseringar i Finland, Norge, Frankrike, Tyskland och Österrike. Försäljningen har växt från 76 MSEK år 2016 till 142 MSEK år 2020.

“Priveq är väldigt nöjda med den utveckling som ILT har haft under ägarperioden. Bolaget har jobbat intensivt med att driva tillväxten från nya produkter och geografier och vi skulle vilja tacka alla anställda, ledda av VD Jakob Skogholm, samt styrelsemedlemmarna för deras engagemang och hårda arbete under denna period. Vi önskar teamet lycka till på den fortsatta tillväxtresan.”, säger Senai Ayob, Partner och investeringsansvarig på Priveq.

“Jag skulle vilja tacka Priveq för deras stöd de senaste fem åren. Tillsammans har vi lagt grunden för den framtida tillväxtresan som vi fortsätter på tillsammans med Trill Impact.”, säger Jakob Skogholm, VD för ILT.

För mer information, vänligen kontakta:

Senai Ayob, Partner Priveq
+46 70 459 23 61
senai.ayob@priveq.se

Jakob Skogholm, VD ILT
+46 70 516 60 04
jakob.skogholm@inlasningstjanst.se


Om ILT

ILT Inläsningstjänst grundades 1990. ILT är den ledande leverantören av pedagogiska verktyg för skolor och förskolor, med fokus på digitala hjälpmedel. Produkterna är designade specifikt för barn och studerande med behov av inlärningsstöd och sträcker sig från inlästa läromedel, lättlästa böcker, filmer och guider på flera språk till utbildningar och tester för att kartlägga dyslexi. Under 2013 lanserade ILT sin första utbildnings-app och 2017 lanserades den interaktiva digitala boken ”Polylino”, som stöder språkutveckling för barn, och som idag används i mer än hälften av Sveriges förskolor.

För ytterligare information, kontakta

Senai Ayob
Partner & Investeringsansvarig
Telefon: 08-459 67 69
Mobil: 070-459 23 61
E-post: senai.ayob@priveq.se