Nyheter

Priveq avyttrar Vårdapoteket

By 12/04/2013oktober 28th, 2020No Comments

Priveq Investment och Investor Growth Capital har ingått avtal med Apotek Hjärtat om att avyttra sitt innehav i Vårdapoteket i Norden AB (Vårdapoteket).

Vårdapoteket är den enda nischade apoteksaktören med fokus på vårdnära apotek och skapades i samband med statens utförsäljning av apotek 2010. Sedan starten har kedjan vuxit från 24 expeditionsapotek (apotek belägna på sjukhus) till nuvarande 27 och också vunnit fyra slutenvårdsupphandlingar och därmed byggt upp en intressant kompletterande verksamhet med bl a läkemedelsförsörjningstjänster till landsting. Vårdapoteket var den första aktör som bröt det de facto-monopol som Apoteket haft på denna marknad sedan avregleringen 2008, vilket medfört kraftigt sänkta kostnader för läkemedelshanteringen i ett antal landsting – med bibehållen eller förbättrad kvalitet.

Vi är stolta över att ha varit med om att skapa en framgångsrik, nischad aktör av vårdnära apotek på apoteksmarknaden. Vårdapoteket har bidragit till att både sänka kostnaderna för landstingen genom att konkurrensutsätta slutenvårdsmarknaden och även skapat en inspirerande oas för patienter, personal, anhöriga och närboende till sjukhusen där Vårdapotekets expeditionsapotek är belägna” säger Louise Nilsson, partner och investeringsansvarig på Priveq samt styrelseledamot i Vårdapoteket.

Apotek Hjärtat har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Vårdapoteket, affären är villkorad av godkännande från Läkemedelsverket och Konkurrensverket.

Vi har på ett framgångsrikt sätt utfört vår plan med att skapa en konkurrenskraftig nischad apoteksaktör med ett komplett produkt- och tjänstesortiment. Vi lämnar nu över stafettpinnen till Apotek Hjärtat, som vi är övertygade om kan ta Vårdapotekets unika fördelar vidare på ett framgångsrikt sätt i en större kedja” säger Thomas Eklund, managing director, Investor Growth Capital samt styrelseledamot i Vårdapoteket.

Apotek Hjärtat är den största privata apotekskedjan med drygt 270 apotek och ca 2 000 anställda. Vårdapoteket och Apotek Hjärtat kompletterar varandra med ett fokus på vårdnära apotek samt läkemedelsförsörjningstjänster hos Vårdapoteket och rikstäckning hos Apotek Hjärtat.

”Vårdapoteket blir nu del av en större kedja och kan nå de fördelar som följer med det; för personal i form av utbyte mellan apotek och ökade utbildningsmöjligheter, för kunder i Vårdapoteket genom att kunna få tillgång till ett större apoteksnätverk även utanför sjukhus och ur ett lönsamhetsperspektiv genom bl a ökade inköpsvolymer. Samtidigt får Apotek Hjärtat tillgång till en plattform av vårdnära apotek och en framgångsrik vård- och omsorgsaffär som utgör en intressant tillväxtmöjlighet för framtiden” säger Lars Gunneflo, VD och styrelseledamot i Vårdapoteket.

För ytterligare information kontakta:
Louise Nilsson – Priveq Investment
Tel. +46 709 50 95 50
louise.nilsson@priveq.se

Thomas Eklund – Investor Growth Capital
Tel. +46-70 824 20 25
thomas.eklund@investorab.com

[hr top=”20″ bottom=”20″][register_getpdf pdftitle=”Pressmeddelande” pdflink=”https://www.priveq.se/wp-content/uploads/2015/11/Pressmeddelande-Vårdapoteket.pdf”][hr top=”20″ bottom=”20″]